วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning Day ได้นำบุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันบริเวณด้านหน้าอาคารนำชัย ทนุผล เพื่อถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางไปอาคารเทพ พงษ์พานิช เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร บริเวณโรงอาหาร (หลังเดิม) หลังจากนั้นได้ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ บริเวรห้องเรียน และมีแผนจะฉีดพ่นให้ครบในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความมั่นใจ พื้นที่มหาวิทยาลัยปลอดภัย สุขใจเมื่อชุมชนใช้บริการ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง COVID-19 (ม.แม่โจ้) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือ ม.แม่โจ้-เชียงใหม่-แพร่-ชุมพร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกัน   (ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่