วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายสักการะ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.09 น. ที่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์      พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวรด้วยพระโรคหวัดใหญ่ และสิ้นพระชนม์ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 สิริพระชนมายุ 43 พรรษา    ด้วยพระกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร”   ( ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร )
[su_custom_gallery source=”media: 72016,72027,72026,72025,72024,72023,72022,72021,72020,72019,72018,72017″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]