มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 จัด Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University ให้แม่โจ้ทุกพื้นที่ปลอดภัย

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “แม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” Big Cleaning Day MAEJO Green Heart Smart University พร้อมกันทุกพื้นที่ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนให้กับทุกคณะ ทุกสำนัก ทุกส่วนงาน นำไปใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในหน่วยงานที่สังกัด ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย พ.ต.อ.สัมพันธ์ ศิริมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับแผนปฏิบัติการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชน หลังจากปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีการวางมาตรการทำความสะอาดอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ได้ทำการฉีดพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อบริเวณอาคารใกล้เคียงโรงพยาบาลสนาม ส่งโดรน Sky Team Fight COVID-19 บินพ่นซิลเวอร์นาโน และ Sun Robot เข้าฆ่าเชื้อโรค ในศูนย์กีฬาฯ ห้องประชุม Zone A พื้นที่ 4,000 ตร.ม., Zone B/ใต้ตึกจุฬาภรณ์/ตึกคณะเศรษฐศาสตร์/ตึกคณะสารสนเทศฯ รวมพื้นที่ 6,000 ตร.ม. และในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จะทำความสะอาดฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน บริเวณ Zone A อีกครั้ง โดยทีมงานฟาร์มมหาวิทยาลัย และทีมงานอำเภอสันทราย เพื่อสร้างความมั่นใจ พร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชนต่อไป
………
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้// รายงาน

[su_custom_gallery source=”media: 71985,71986,71987,71988,71989,71990,71991,71992,71993,71994,71995,71996,71997,71998,71999,72000″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน