ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับลดระดับการควบคุมพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม ผ่อนคลายให้นั่งทานอาหารได้ตามปกติ แต่ยังงดเว้นการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ส่วนสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังปิดให้บริการต่อไป

 

วันนี้ (16 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,000 ราย รักษาหายแล้ว 3,508 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 476 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 16 ราย แต่ยังถือว่าอัตราการป่วยตายอยู่ในระดับน้อยมาก เพียงร้อยละ 0.40 ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 353 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 84 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 11 ราย

การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ (15 พ.ค. 64) ได้ทำการตรวจไป 865 ราย พบผู้มีผลบวกลดลงเหลือร้อยละ 1.62 เมื่อพิจารณาแยกตามจุดตรวจยังคงเป็นโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ที่ตรวจพบผู้มีผลบวกในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดในส่วนของต่างอำเภอเริ่มลดลง และในเขตเมืองเริ่มลดลงอย่างช้า ๆ ถ้าไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น คาดว่ายอดผู้ป่วยใหม่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างแน่นอน ส่วนปัจจัยความเสี่ยงหลักยังคงอยู่ที่การสัมผัสในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน และนำเข้าจากต่างพื้นที่ประปราย แสดงถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคเป็นอย่างดี ส่วนการสัมผัสในสถานบันเทิงไม่พบผู้ติดเชื้อมาหลายวันแล้ว

สำหรับสถานการณ์การระบาดในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และการใช้ระบบควบคุมโรคแบบ Bubble & Seal นั้น ในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค. 64) ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการแถลงผลการดำเนินงานทั้งหมดในเวลา 10.30 น. ขณะที่วันนี้ ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้ง 17 คลัสเตอร์ จนครบ 28 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายในแต่ละกลุ่ม

ส่วนรายละเอียดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิต 2 รายล่าสุดนั้น รายแรกเป็นหญิงไทย อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไทรอยด์ และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจพบเชื้อในวันที่ 24 เมษายน จากนั้นวันที่ 27 เมษายน มีอาการเหนื่อยมากและได้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 13 พฤษภาคม ระบบหายใจและอวัยวะภายในล้มเหลวหลายส่วน กระทั่งเสียชีวิตลงในวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา

อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 61 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน ติดเชื้อภายในครอบครัว ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม และมีอาการหนักขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม จึงถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อมาวันที่ 13 พฤษภาคม ระบบหายใจล้มเหลว อวัยวะภายในล้มเหลวหลายส่วน และได้เสียชีวิตลงในวันที่ 15 พฤษภาคม

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ 4 ฉบับ เพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้องกับ ศบค. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคำสั่งที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยมีสาระสำคัญ คือให้งดการจัดงานสังสรรค์ทุกรูปแบบ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน เว้นแต่การจัดกิจกรรมของทางราชการ และมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้จำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น และให้ปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของผู้ปกครองแต่ละศาสนา

คำสั่งที่ 54/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงจำนวน 13 แห่ง อาทิ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ สวนสัตว์ ร้านเกมส์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับประทานอาหารในร้านได้ตามปกติ ถึงเวลา 23.00 น. แต่งดเว้นการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน สำหรับห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ จนถึงเวลา 21.00 น. แต่งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง สถานที่จำหน่ายสินค้าเวลากลางคืน/ถนนคนเดินซึ่งมีลักษณะเป็นการประจำ สามารถเปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เริ่มกลับมาดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

คำสั่งที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการการใช้อาคารสถานที่ มีสาระสำคัญคือ การใช้อาคารสถานที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในการคัดเลือกเข้าเรียน สามารถดำเนินการได้ กรณีมีการจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 50 คนขึ้นไป ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

และคำสั่งที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเฉพาะบางพื้นที่ ใน 4 พื้นที่ซึ่งยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่ คือ พื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง พื้นที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว พื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาจาก ศบค. ให้ปรับลดระดับพื้นที่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2564