วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์ที่อมก๋อยและดอยสะเก็ด พร้อมรับทราบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน

วันนี้ (13 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 16 ราย ซึ่งถือว่าต่ำกว่า 50 ราย มาเป็นเวลา 11 วันแล้ว ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,960 ราย รักษาหายแล้ว 3,394 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 552 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของผู้ป่วยทั้งหมด วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเท่าเดิมคือ 14 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 425 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 83 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 29 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 15 ราย
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้ทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงไปทั้งหมด 1,623 ราย พบผู้มีผลบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.99 ซึ่งสอดคล้องกับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ในด้านปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสในครอบครัวยังคงมีแนวโน้มที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการสัมผัสในชุมชน ในสถานที่ทำงาน และนำเข้าจากต่างจังหวัดลดลงอย่างชัดเจน และการสัมผัสในสถานบันเทิงไม่พบผู้เสี่ยงจากปัจจัยนี้มาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว
การตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มอาชีพเสี่ยงนั้น ได้ทำการตรวจแล้ว 35 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจที่บริษัทนิ่มซี่เส็ง เน้นที่พนักงานขับรถขนส่ง ไป-กลับ จังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือทั้งการจัดเตรียมสถานที่ การเตรียมกลุ่มเป้าหมายพนักงานขับรถ จำนวน 239 ราย เพื่อเข้ารับการตรวจเป็นอย่างดี โดยจะทราบผลการตรวจในวันพรุ่งนี้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกบริษัท ทุกสถานที่ที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี เนื่องจากการสุ่มตรวจพนักงานซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง หากตรวจพบว่าพบผู้ติดเชื้อจะได้เร่งดำเนินการป้องกันคนอื่น ๆ ไม่ให้ได้รับเชื้อตามไป ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือ และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างที่ควรกระทำ
ในส่วนของกลุ่มผู้ติดเชื้อ คลัสเตอร์ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 16 คลัสเตอร์ มี 5 คลัสเตอร์ ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ โดยวันนี้พบความคืบหน้าอยู่ 3 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อย วันนี้ทีมสอบสวนโรคได้จัดทำแผนภาพการเชื่อมโยงให้เข้าใจได้ง่าย โดยผู้ป่วย รายที่ CM3995 และ CM4042 เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงการติดต่อในกลุ่มต่อเนื่องที่ 3 แล้ว รวมผู้ป่วยทั้งหมด 30 ราย ส่วนคลัสเตอร์โรงพยาบาลเอกชน มีการแก้ไขตัวเลขผู้ติดเชื้อเหลือเพียง 11 ราย เนื่องจากเป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นจริง และโรงพยาบาลได้แจ้งให้ผู้ที่เข้าใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว อีกคลัสเตอร์ที่พบวันที่ คือ คลัสเตอร์งานเลี้ยงที่โพธิ์ทองเจริญ อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย โดย 2 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว และอีก 1ราย เป็นผู้สัมผัสในงานเลี้ยง
ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเองอย่างจริงจัง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อเชียงใหม่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง
ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะมีแผนเปิดการเรียน 1 มิถุนายน 2564 นี้ โดยมี 3 มาตรการ ทั้งก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษาตรวจสอบสถานที่ ปรับปรุง ทำความสะอาดอาคารเรียน ให้มีความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ให้บุคลากรในสถานศึกษาตรวจสอบประวัติ ความเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และขอให้บุคลากรกลับเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วันก่อนวันเปิดภาคเรียน ส่วนช่วงเปิดภาคเรียน ให้สถานศึกษานำรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมบริบทของพื้นที่และสถานการณ์การระบาดของโรค โดยมี 5 รูปแบบสำคัญ คือ ON AIR ON LINE ON DEMAND ON HAND และ ON SITE พร้อมทั้งเตรียมการให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

//////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 พฤษภาคม 2564