วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย ส่วนการสุ่มตรวจคัดกรองในกลุ่มรถส่งอาหารพบมีความปลอดภัย ทั้ง food panda และ line man ในขณะที่สถานบันเทิงท่าขี้เหล็กเริ่มเปิดดำเนินการและอาจส่งผลถึงการกลับมาระบาดอีกครั้ง ขอประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตา ร่วมเฝ้าระวัง

วันนี้ (11 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า วันนี้สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อลดลงมีจำนวน 18 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,934 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 3,243 ราย คิดเป็นร้อยละ 83 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 679 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 12 รายเท่าเดิม สำหรับผู้ที่กำลังรักษาอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 519 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 97 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 47 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 16 ราย โดยที่โรงพยาบาลสนามย่อยของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปิดการดำเนินการลงเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสนาม ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ แห่งเดียว
การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้มีการตรวจ 1,298 ราย พบผู้มีผลบวกร้อยละ 1.39 และพบว่าอัตราส่วนการตรวจพบผลบวกในโรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดยังคงมีสัดส่วนพอๆกัน ด้านปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในครอบครัวและชุมชนยังคงมีแนวโน้มสูง ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงาน และการสัมผัสในสถานบันเทิงลดลงมาก แต่พบผู้ที่มีผลบวกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดอีกครั้ง สำหรับผลการลงตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่เสี่ยง คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด วันนี้มีผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ 2,654 ราย ติดตามตัวพบ 2,476 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.29 ปัญหาที่พบคือมีผู้ที่เดินทางเข้ามาบางคนไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน CM CHANA ทำให้คณะกรรมการโควิดหมู่บ้านติดตามตัวไม่ได้ และอาจส่งผลให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มระบาด คลัสเตอร์ใหม่ๆ ในจังหวัดได้ จึงขอแจ้งให้ประชาชน หากพบเห็นผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่หรือมีญาติพี่น้องกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งบุคคลเหล่านั้นลงทะเบียน CM CHANA และกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือแจ้งเบาะแสให้กับ อสม. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการยกระดับการตรวจคัดกรองให้ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD008 เดินทางจากดอนเมืองมาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 – 17.30 น. ทุกที่นั่ง ให้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและขอให้เข้ารับการตรวจได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้าน จุดคัดกรองโรงพยาบาลสนามและศูนย์วัณโรคตรงข้ามร้านสุริวงศ์บุ้คเซนเตอร์โดยด่วน
ส่วนการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้มีการตรวจพนักงานขับรถส่งอาหาร หรือ Rider Line Man จำนวน 80 คน ผลเป็นลบทั้งหมด โดยสรุปคือ กลุ่มพนักงานขับรถมอเตอร์ไซด์ส่งอาหาร หรือ Rider มีการตรวจไปแล้ว 2 บริษัท คือ Food panda และ Line man ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดจากการสุ่มตรวจแต่อย่างใด ในส่วนของบริษัท Grab food ซึ่งตามกำหนดจะต้องเข้ารับการตรวจในวันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทางบริษัทไม่ให้ความร่วมมือเรื่องการจัดพนักงาน Rider เข้ารับการตรวจและไม่ให้ความร่วมมือเรื่องสถานที่ในการตรวจคัดกรอง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้จัดการบริษัท Grab food นำพนักงานทุกคนมาตรวจ ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ
ด้านกลุ่มระบาดโรคโควิด – 19 หรือคัสเตอร์ ทั้ง 15 คลัสเตอร์ของเชียงใหม่ วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ต่อกรณีข่าวเรื่องการพบผู้ป่วยเป็นครอบครัวที่ดอยสุเทพนั้น พบว่า ผู้ป่วยมี 3 คน คือ พ่อ พร้อมด้วย ลูกอายุ 7 ขวบ และ 3 ขวบ ส่วนของแม่ ยังคงรอผลตรวจอยู่ ซึ่งทั้ง 4 ราย ขณะนี้ถูกนำตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทองแล้ว แต่จากการตรวจสอบพื้นที่ของทีมสาธารณสุขตำบลสุเทพ ได้ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคแล้ว ยังไม่พบการแพร่กระจายในชุมชน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีการดูแลและควบคุมโรคแล้วอย่างใกล้ชิด
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง การปรากฏข่าวบนสื่อโซเซียล เรื่องสถานบันเทิง และคาสิโน ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าร์ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ตามข้อมูลพบว่ามีสถานบริการและสถานบันเทิง 6 แห่ง คาสิโนและบ่อนการพนันอีก 14 แห่ง และอาจมีคนไทยลักลอบเข้าไปทำงาน เนื่องจากมีรายได้สูง และเมื่อลักลอบเดินทางกลับมาทางชายแดนด่านอำเภอแม่สาย มักจะมีการลักลอบอ้อมเข้ามาทางบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย ซึ่งการระบาดของระลอกที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม ก็พบว่ามีการลักลอบเข้ามาในลักษณะนี้เช่นกัน
ดังนั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงทุกส่วน บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการที่จะเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ทั้งการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ทั้งคนไทยที่ลักลอบข้ามไปทำงานและลักลอบกลับมา และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้ามาทำงาน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง
ทั้งนี้จึงได้มีการสั่งการให้มีการตั้งด่านเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติ 46 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่เป็นจุดเสี่ยงในการหลบหนีเข้ามา ให้มีการตั้งด่านตรวจและด่านคัดกรองโควิด ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน อย่างเข้มงวด ซึ่งปัจจุบันมีด่านจำนวน 31 จุด โดยให้มีกำลังของทหาร ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และ อสม. อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีการตรวจคัดกรองรถขนส่งสินค้าทุกประเภท และคัดกรองบุคคลที่ขับรถ ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันความปลอดภัยและหยุดการแพร่ระบาด
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแล สอดส่อง ปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งหากมีการปล่อยปละละเลย จะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดใหม่ในเชียงใหม่ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ พบว่าชุดปฏิบัติการปกครอง อำเภอสันทราย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้มีการจับกุมแรงงานด่างด้าวในห้องเช่าได้จำนวนหนึ่ง จึงขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ช่วยกันในการให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแส เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้ในเร็ว
////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
11 พฤษภาคม 2564