คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งเพิ่มเติมขยายเวลาคุมเข้มสถานที่เสี่ยง และควบคุมเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ เตรียมสุ่มตรวจในกลุ่ม Grab Food และ Line Man เพื่อให้ประชาชนมั่นใจเมื่อสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน คาดหากสถานการณ์ในจังหวัดดีขึ้น อาจจะได้รับการพิจารณาจาก ศบค. ในการปรับลดระดับพื้นที่จากพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นพื้นที่สีแดง

วันนี้ (7 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ตัวเลขผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามลดต่ำลง โดยในวันนี้ได้มีการปิดโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการแล้ว

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือจำนวน 21 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,843 ราย รักษาหายแล้ว 2,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 867 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ป่วยทั้งหมด และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 9 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 666 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 124 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 49 ราย แต่ผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) เพิ่มขึ้นเป็น 21 ราย ทั้งหมดยังอยู่ในศักยภาพของทีมแพทย์ที่ยังสามารถรับมือได้

การตรวจค้นหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อวานนี้ (6 พ.ค. 64) ตรวจทั้งหมด 2,077 ราย พบผลบวกลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1.30 ซึ่งถือว่าลดลงมาก โดยยังพบผู้มีผลบวกจากต่างอำเภอและอำเภอเมืองในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สำหรับการสุ่มคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่ห้างโลตัสรวมโชคจำนวน 301 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการคัดกรองในกลุ่ม Rider Food Panda จำนวน 132 ราย ซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค. 64) และจะได้มีการสุ่มตรวจในกลุ่ม Grab Food และ Line Man ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจเมื่อสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน

โดยในวันนี้ไม่มีการพบคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ใหม่ ส่วนคลัสเตอร์เดิมยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม อย่างไรก็ตามทางทีมสอบสวนโรคยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนครบ 28 วัน หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายสุดท้ายของคลัสเตอร์นั้น ๆ

และในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะเป็นวันแรกของการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จึงขอแข้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองรับวัคซีน สามารถทำการจองได้ที่ระบบหมอพร้อม หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี จะเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ในช่องทางเดียวกัน

ในการนี้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติออกคำสั่งเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ คือ คำสั่งที่ 51/2564 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งที่ 52/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว ซึ่งเป็นการต่ออายุของคำสั่งเดิม เพื่อขยายเวลามาตรการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ซึ่งทั้ง 2 คำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยคาดว่าหากสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะได้รับการพิจารณาจาก ศบค. ในการปรับลดระดับพื้นที่จากพื้นที่สีแดงเข้ม เป็นพื้นที่สีแดงต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 คำสั่งที่ออกมานั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาถึงความปลอดภัยเพื่อดูแลประชาชนในภาพรวมเป็นสำคัญ จึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
7 พฤษภาคม 2564