วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการฝ่าฝืนรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง การตรวจคัดกรองเชิงรุกพบปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้น พบกลุ่มระบาดใหม่จากการทำกิจกรรมในชุมชน ขอความร่วมมือประชาชนอดทนอีกระยะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อเชียงใหม่รอดปลอดภัย

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการฝ่าฝืนรวมกลุ่มทำกิจกรรมในชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง การตรวจคัดกรองเชิงรุกพบปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้น พบกลุ่มระบาดใหม่จากการทำกิจกรรมในชุมชน ขอความร่วมมือประชาชนอดทนอีกระยะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อเชียงใหม่รอดปลอดภัย
วันนี้ (3 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์ประจำวันการระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างจะดีขึ้น เมื่อเทียบกับห้วงเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่าหลักร้อย ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ ว่า หากนับเฉพาะวันที่พบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 ราย ถือเป็นวันที่ 9 แล้ว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 41 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,726 ราย รักษาหายแล้ว 2,229 ราย มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,490 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 7 รายคงเดิม ส่วนผู้ที่ยังต้องสังเกตอาการและผู้ที่รักษาตัวอยู่ แยกเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,153 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 173 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 72 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 16 ราย
ด้านการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ทำการตรวจ 1,320 ราย พบผลบวก คิดเป็นร้อยละ 2.50 ลดลงจากเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตามยังพบว่า พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ สูงถึงร้อยละ 9.73 เข้าตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนพบร้อยละ 9.18 และโรงพยาบาลสนามร้อยละ 6.79 แสดงให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายโรคออกไปสู่ต่างอำเภอมากขึ้น สำหรับปัจจัยเสี่ยงยังเป็นการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงาน
ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 1เชียงใหม่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ซึ่งอาจอยู่ภายในสถานที่ต่าง ๆ โดยขณะนี้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วกว่า 20 แห่ง พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ร้อยละ 0.9 ซึ่งสอดคล้องกับ คลัสเตอร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ หรือ คลัสเตอร์ใหม่ ที่อำเภอหางดง จากการสอบสวนในเบื้องต้น มีความเกี่ยวข้องกับการจัดงานรวมกลุ่มคนในช่วงหลังวันสงกรานต์ เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเหตุการณ์การรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ขัดต่อคำสั่ง มาตรการควบคุมโรคในขณะนี้ ขอให้แจ้งเบาะแสไปที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจากหากยังมีการฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ ปล่อยให้การรวมกลุ่มกัน จะทำให้เกิดการติดเชื้อในชุมชน แพร่กระจายต่อไปยังสถานที่ทำงานและครอบครัว ทั้งนี้ตามระยะเวลาของการควบคุมโรค จะยังใช้เวลาอีกไม่นาน ขอให้อดทนและปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รักษาระยะห่าง งดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนมากกว่า 10 – 20 คน เพื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำเรื่องการห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ กิจกรรมรวมคม ห้ามมีคนร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คนขึ้นไป ส่วนงานอวมงคลขอให้จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 20 คน ทั้งนี้ให้ผู้จัดงานหรือเจ้าของกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากพบเห็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งจังหวัด อำเภอ หรือที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ จะมีการดำเนินการป้องปราม และดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนอย่างชัดแจ้ง
พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการหยุดการระบาดโดยเร็ว ขอความร่วมมือส่วนราชการ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาให้มีการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อจากการอยู่ร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ และติดตามข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

//////////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 พฤษภาคม 2564