รายงานสถารณ์การโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

รายงานสถารณ์การโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่
🗓 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
😷 พบผู้ติดเชื้อ +41
😭 เสียชีวิต +0
✍️ แถลงรายละเอียดเย็นนี้