จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลาง ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ระบบการป้องกันควบคุมโรคแบบ Bubble & Seal

 

วันนี้ (28 เม.ย. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดจ่อจังหวัดได้ออกคำสั่ง และมาตรการข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อป้องกันควบคุมโรคในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์ควบคุมโรคในแต่ละอำเภอ ดูแลและควบคุมประชาชนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งพบว่าประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันนี้ (28 เม.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย อยู่ที่จำนวน 89 ราย ทั้งนี้ยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่ค้างจากรอบดึก เนื่องจากเมื่อวานนี้ (27 เม.ย. 64) มีกลุ่มเสี่ยงมาขอรับการตรวจมากขึ้น จึงทำให้ผลการตรวจหาเชื้อออกมาช้า ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกเดือนเมษายนอยู่ที่ 3,448 ราย เป็นผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลรัฐฯ โรงพยาบาลเอกชน และ Hospitel จำนวน 1,994 ราย รักษาหายแล้ว 1,452 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

สำหรับคลัสเตอร์เรือนจำกลาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 177 รายนั้น ขณะนี้ทั้งหมดได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามของเรือนจำกลางเรียบร้อยแล้ว ภายใต้ระบบการป้องกันควบคุมโรคแบบ Bubble & Seal ที่มีการควบคุมโรคและรักษาพยาบาลอยู่ในระบบปิดภายในเรือนจำ

ขณะที่ผู้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (สีเขียว) 1,539 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย (สีเหลือง) 256 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการมาก (สีส้ม) 76 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการหนัก (สีแดง) 18 ราย และยังคงมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยเพียงพอ

ส่วนการติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงจากการตรวจคัดกรอง สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมคือสัมผัสในสถานบันเทิงลดลงเหลือร้อยละ 43 สัมผัสในครอบครัวเพิ่มเป็นร้อยละ 20.7 สัมผัสในชุมชนเพิ่มร้อยละ 11.7 และสัมผัสในสถานที่ทำงานเพิ่มร้อยละ 10.5

สำหรับการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ได้ตรวจครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่แล้ว พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเพียงเล็กน้อย และบางแห่งก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะสถานการณ์การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับวัดสวนดอก ได้มีการตรวจคัดกรองในกลุ่มพระสงฆ์ ข้าราชการกองพิธีการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ไปปฏิบัติงาน จำนวน 150 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม อย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องกักตัว สังเกตอาการ 14 วัน ส่วนผู้ที่ไปร่วมงานดังกล่าวขอความร่วมมือให้กักตัวและสังเกตุอาการตัวเอง ถ้ามีอาการให้ไปขอรับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง สำหรับคลัสเตอร์ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนคลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคือ คลัสเตอร์งานศพที่ อำเภออมก๋อย ซึ่งในวันนี้พบขึ้นอีก 2 ราย

จึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสการระบาดของโรคโควิด-19 หรือพบมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ขอให้แจ้งไปที่หน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายปกครองหรือสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อลงไปตรวจสอบและควบคุมโรคได้ทันท่วงที

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 เมษายน 2564