นายอำเภอสันทราย – ผอ.รพ.สนามแม่โจ้ มั่นใจ.. รพ.สนามแม่โจ้ ปลอดภัยต่อชุมชน โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด

23 เม.ย. 2021
9

 

นายอำเภอสันทราย – ผอ.รพ.สนามแม่โจ้ มั่นใจ.. รพ.สนามแม่โจ้ ปลอดภัยต่อชุมชน โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย (ศปก.อ.) เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยทางโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสันทราย ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวย้ำว่า “ขอให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่สบายใจ เพราะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีการแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นสัดส่วนชัดเจน ผู้สัมผัสเชื้อจะเข้ามาโดยรถพยาบาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ภายในศูนย์กีฬาเป็นระบบปรับอาการที่มีการฆ่าเชื้อเช่นกัน ในเรื่องของการจัดการน้ำ มีระบบการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มคลอรีนฆ่าเชื้อก่อนปล่อยออกสู่ด้านนอก ซึ่งปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการกำจัดขยะติดเชื้อนั้น จะนำไปทิ้งทั้งถังโดยไม่มีการเปิดฝาและคาดพลาสเตอร์ให้แน่นหนาอีกชั้น โดยจะมีบริษัทรับกำจัดขยะมาขนย้ายถังขยะทั้งหมดไปกำจัดนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสำหรับการจัดระบบเส้นทางเดินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จะแยกเส้นทางเดินสะอาด และทางเดินสกปรก เจ้าหน้าที่ที่ออกมาจากส่วนดูแลผู้สัมผัสเชื้อ จะต้อง ผ่านการฆ่าเชื้อ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ให้ปลอดเชื้อ ก่อนออกมาสู่ส่วนข้างนอกทุกครั้ง ”