วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

สำนักงานหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในอาคาร หลังจากพบว่ามีบุคลากรได้รับเชื้อโควิด-19 กำชับบุคลากรปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งดำเนินการพ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สำนักงานต่างๆ หลังจากพบว่ามีบุคลากรภายในสำนักงานได้รับเชื้อ โควิด-19 สำหรับการพ่นซิลเวอร์นาโนนั้นเพื่อฆ่าเชื้อ ควบคุมโรค รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำชับให้บุคลากรทุกท่านที่ปฎิบัติงานภายในสำนักงานต่างๆปฎิบัติตามประกาศมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  : ภาพข่าว  กองกลาง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน