วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

10/4/2564 เชียงใหม่ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 186 ราย ยอดสะสมเกือบ 400 คน

11 เม.ย. 2021
6
เชียงใหม่ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 186 ราย ยอดสะสมเกือบ 400 คน ผุดร้านเสี่ยงเพิ่ม “ตะวันแดง-พอใจ บาร์-วาเลนไทน์ คาราโอเกะ-Too Nice” คกก.โรคติดต่อสั่งปิดสถานบริการเพิ่มเป็น 14 วัน พร้อมห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยการแถลงถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมติให้ออกคำสั่งที่ 33/2564 และคำสั่งที่ 34/2564 เพื่อใช้บังคับกับสถานบริการ สถานประกอบการฯ ต่างๆ ทั้งนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของเชียงใหม่ในวันนี้ ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 186 ราย รวมทั้งสิ้นในระลอกนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมแล้วทั้งสิ้น 381 ราย
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติแก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกบังคับใช้ในประเด็นการเปิดให้บริการของสถานบริการ สถานประกอบการฯ ต่างๆ ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจาก วันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ศบค. ได้ออกข้อกำหนดโดยสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเก สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นต้องดำเนินกำรในระยะเร่งด่วน เป็นเวลา 14 วัน ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งไปก่อนแล้วคือ คำสั่งที่ 30/2564 ซึ่งสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการฯ เป็นเวลา 7 วัน เมื่อมีคำสั่ง ศบค. ออก กำหนดเวลา 14 วัน ก็ต้องปรับให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค.
“วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ยกเลิกข้อ 2 และข้อ 3 ของคำสั่งที่ 30/2564 โดยออกคำสั่งใหม่เพิ่มเติมเป็นคำสั่งที่ 33/2564 สั่งให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด