วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก

08 เม.ย. 2021
6

วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร, สพ.ญ.มณิชญา ประชุม สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ และ สพ.ญ.ประวีณ์นุต สุนะ สัตวแพทย์ชำนาญการ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

 

[su_custom_gallery source=”media: 71220,71237,71236,71235,71234,71233,71232,71231,71230,71229,71228,71227,71226,71225,71224,71223,71222,71221″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน