วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

06 เม.ย. 2021
9

 

วันอังคาร์ที่ 6 เมษายน 2564 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี    อ. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม   และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

[su_custom_gallery source=”media: 71139,71140,71141,71142,71143,71144,71145,71146,71147,71148,71149,71150,71151,71152,71153,71154,71155,71156,71157,71158,71159,71160,71161,71162,71163″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
นักศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดออกแบบบ้าน ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)
วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตย์ฯ “ฅน ต้น แบบ”
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วาระครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำหนดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
บัวขาว ป.ประมุข ประธานกรรมการมูลนิธิบัญชาเมฆและคณะ ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาค่ายกีฬาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่