มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจาก อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รวมถึงรับฟังแนวทางการเข้าสู่โลกอาชีพจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และมีแนวทางในการวางแผนอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาจากศิษย์เก่า

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

 

[su_custom_gallery source=”media: 71081,71082,71083,71084,71085,71086,71087,71088,71089,71090,71091,71092,71093,71094,71095,71096,71097,71098″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน