วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ณ  ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  โรงเรือนวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาด้วยระบบฟาร์มอัฉริยะ   แปลงผลิตกัญชาทางการแพทย์ ณ  พื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ภาพถ่ายโดย : อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา)

[su_custom_gallery source=”media: 70957,70968,70967,70966,70965,70964,70963,70962,70961,70960,70959,70958″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]