มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัทไทยไบโอแมททีเรียล จำกัด

24 มี.ค. 2021
9
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัท ไทย ไบโอ แมททีเรียล จำกัด  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมลงนามของสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมี
1.นายพลกฤต กล่ำเครือ นายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
2.นายกมล ดุรงค์กนกพันธ์ กรรมการสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
3.นายชิษณุพงศ์ สัจจะวัฒนวิมล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
4.นายปิยะศักดิ์ พิเชษฐนาวิน อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
5.นายการุณ กลสัตยสมิต กรรมการสมาคมผู้ประกอบการและช่างพลังงานแสงอาทิตย์
6.คุณเบญจะ จันทร์กระจ่าง
และผู้เข้าร่วมลงนามของบริษัท ไทย ไบโอ แมททีเรียล จำกัด
1.Mr. Ozawa Hiroyoshi (นายฮิโร โยชิ โอซาวา) ประธานกรรมการ
2.Mr. Inoue Kiyosho (นายกิโยชิ อิโนะอุเอะ) ผู้จัดการ
3.นางสาวชลทิพย์ ทิพย์โอสถ ฝ่ายประสานงาน (ล่าม)