วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ เปิดโครงการแม่โจ้สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU มุ่งสู่ Green University

20 ธ.ค. 2019
15

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU พร้อมมอบ QR Code ให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้าน Green Office เพื่อพัฒนาบุคลกรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม เช่น การตั้งธนาคารขยะ, การลดใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง, กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแม่โจ้ให้เป็นสังคม Maejo No Plastic และการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Zero Waste MJU เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การเป็น Green University อย่างแท้จริง

แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU พัฒนาระบบโดย นายบุรินทร ศักดิ์คะทัศน์, นายศุภกิจ คำใจ, นายธิติภัทร อิ่นคำ, นายณัฐวุฒิ อุปนันท์, นายณฐปพนธ์ รัตนพิบูลวงศ์, นายณัฐพล อุ่มเพชร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการสะสมคะแนนการลดสร้างขยะพลาสติกส่วนบุคคล สามารถนำแต้มที่สะสมมาแลกสินค้าหรือส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมซึ่งตอนนี้ได้มีร้านค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 ร้านค้า และเตรียมขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกต่อไปในอนาคต ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกันอย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085,7086,7087,7088,7089,7090,7091,7092,7093,7094,7095,7096,7098,7099,7100″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน