อนม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัด “จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้” ช่วยดูแลชุมชน ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ โอกาสนี้ได้มอบที่ทิ้งขยะตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 ชุด ให้กับชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ชุมชนบ้านโปง หมู่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน “อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้” นอกจากเป็นอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลร่วมกันกับแหล่งชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านโปง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่โจ้ รวมถึง บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 400 คน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยโจ้อย่างยั่งยืน ระหว่างนักศึกษากับชุมชน โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชุมชนบ้านโปง เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน