วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 8

10 มี.ค. 2021
8

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณพยุงศักดิ์ ขันธรูจี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาควิชาบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 8 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : กองพัฒนานักศึกษา