มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายภาคเหนือตอนบน สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ หมู่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

08 มี.ค. 2021
12

เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายภาคเหนือตอนบน วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ และบริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด จัดทำโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแพมบก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมได้แก่ 1) การสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ 2) การติดตั้งโคมไฟและหลอดไฟระบบโซล่าเซล ภายในชุมชน 3) การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 1,500 ตัว ลงบ่อเลี้ยงปลาประจำหมู่บ้าน และ 4) การมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแพมบก พร้อมทำการส่งมอบให้ชุมชนผ่าน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นที่เรียบร้อย  : ข่าว คณะบริหารธุรกิจ

 

[su_custom_gallery source=”media: 70546,70554,70552,70551,70550,70549,70548,70547″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]