วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ / หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สัมภาษณ์รายการสด ในรายการคนชนข่าว TNN16

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ / หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สัมภาษณ์รายการสด ในรายการคนชนข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ TNN16 “ประเด็นเรื่องของการกำหนดราคาซื้อขายชิ้นส่วนของกัญชา”