วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University

03 มี.ค. 2021
5

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU:Green Heart and Smart University สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากร รวมถึงชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

[su_custom_gallery source=”media: 70390,70404,70402,70401,70400,70399,70398,70395,70393″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ภาพข่าว : แม่โจ้-ชุมพร  / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  /  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน