มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ

02 มี.ค. 2021
12

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศ แก่คณะครูนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในหัวข้อ Marketing online เรียนรู้ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ platform Facebook fan page / IG โดย อ.ดร.น้ำฝน รักประยูร และการออกแบบแบรนด์สินค้าเพื่อการทำ Logo ด้วยตนเองจากแอพลิเคชั่นในมือถือ โดย นางเหมสุดา แก้วกอง รวมทั้งลงมือปฏิบัติฐานการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ธัญพืช โดย อ.ดร.สุภารัตน์ อำนาจ นางสุรัลชนา มะโนเนือง และทีมงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี ผู้ช่วยคณบดีฯ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมกวางเพทาย อาคารนำชัย ทนุผล

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน