CPF มอบเงินสนับสนุนเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้

01 มี.ค. 2021
8

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรชัย ศิริจรรยา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำโดย เข้าพบ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมมอบเงินสนับสนุน การเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตรว์ เฟส 2 และเฟส 3 เป็นเงิน 274,800 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน