วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน

01 มี.ค. 2021
9

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ ไทยจะไปทางไหน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงาน “โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หลักสูตร WiNs ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบรรยายและเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่ม “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ไทยจะไปทางไหน โดยมี อาจารย์ ดร.ชวนชม บุญระหงส์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเกษตร เกษตรอินทรย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนภาคการผลิต คุณนิเวศน์ พิรารักษ์ จาก Monkey Farm ผู้แทนภาครับซื้อ คุณสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสังคมสุขภาพจำกัด และผู้บริหาร ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นผู้ร่วมเสวนา และ คุณธนพล เขียวละม้าย ผู้จัดการแผนงานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 70284,70285,70286,70287,70288,70289,70290,70291,70292,70293,70294,70295,70296,70297,70298,70299,70300,70301,70302,70303,70304,70305,70306,70307,70308,70309,70310,70311,70312,70313,70314,70315,70316,70317,70318,70319,70320,70321,70322,70323,70324,70325,70326,70327,70328,70329,70330,70331,70332,70333,70334,70335,70336,70337,70338″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน