วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับจองการสั่งซื้อชิ้นส่วนกัญชา(ราก ลำต้น ใบ)

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์
ซื้อชิ้นส่วนกัญชา(ราก ลำต้น ใบ)
1.ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ซ้ือชิ้นส่วนกัญชาให้ละเอียด
2.เมื่อถึงคิวการจองจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกลับไปยังท่าน
3.ติดต่อรับชิ้นส่วนกัญชาพร้อมรับเอกสารส่งมอบ พร้อมชำระเงิน
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
(เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ หรือ
เอกสาร ทะเบียนพานิชย์)
📝ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/rUntYN398VBQze4X6
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 053-873730