วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูปและพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564    ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ( ภาพข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร )