วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจงไม่มีนโยบายให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยหาประโยชน์จากกัญชา

อธิการบดี ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ไม่ให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการหาประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่มีการตั้งตัวแทนจำหน่ายผลผลิตกัญชา หลังงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) พบมีผู้นำชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปอ้างเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

               24 ก.พ. 64 ร.ศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา โดยในแถลงการณ์แจ้งว่าจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเพื่อมห้ทราบถึงรสชาติ และความรุ้สึกของประชาชนในการร่วมชิมอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ และลำต้น ซึ่งมีบริษัท ห้างร้านต่างๆเข้าร่วมงานมากกว่า 40 ร้าน แต่หลังจากเสร็จสิ้นงานปรากฏว่ามี บริษัท ห้างร้านบางแห่งได้นำข้อมูลโครงการของมหาวิทยาลัยไปแอบอ้างประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจของตนเอง และนำไปลงโฆษณาทางโซเชียลมีเดียในลักษณะการขายเฟรนด์ไชน์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายกัญชาของหมาวิทยาลัยแม่โจ้

                   ซึ่งแถลงการณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กล่าวยืนยันว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นไม่มีนโยบายแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปดำเนินการหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจแต่อย่างใด และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงผลผลิตพืชกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ่อย่างทั่วถึง และแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการผลผลิตกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ควรติดต่อรับผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาด้วย

                 ด้าน ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผ.อ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า ขณะนี้มีการแอบอ้างชื่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำเอาผลผลิตกัญชาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปจำหน่ายต่อในลักษณะของเฟรนด์ไชน์นั้น ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อถือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อส่งผลผลิตกัญชาในส่วนที่ถูกกฎหมายให้บริษัทห้างร้านไปแล้วจะไม่ได้ไปติดตามว่าบริษัทเหล่านั้นจะไปดำเนินการอย่างไรต่อ แต่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นไม่มีนโยบายในการให้บริษัทต่างๆนั้นมาดำเนินการผูกขาดในการได้รับผลผลิตกัญชาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างแน่นอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายในการกระจายผลผลิตกัญชาที่ไม่ผิดกฎหมายให้กับประชาชนที่สนใจทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

                ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวด้วยว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ผู้ที่สนใจในผลผลิตกัญชาที่ไม่ผิดกฎหมายลงชื่อขอซื้อผลผลิตได้และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะจัดสรรให้ตามลำดับการจองในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนจำกัด และต้องกระจายให้ทั่วถึงผู้ที่สนใจทุกคน เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดในผลผลิตกัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย ทั้งนี้ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวด้วยว่าในการรับผลผลิตกัญชาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นทางมหาวิทยาลัยมีการออกหนังสือรับรองว่าผลผลิตนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ใบรับรองจะมีอายุเพียง 30 วันเท่านั้น

             สำหรับผลสำเร็จในการจัดงาน แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 64 ที่ผ่านมานั้น ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวว่า ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีการติดต่อจากร้านอาหารที่จะขอเข้าคิวซื้อใบสดกัญชาเพื่อนำไปประกอบอาหารมากกว่า 100 ราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะจัดสรรให้ครบทุกคนตามความเหมาะสม ซึ่งในอนาคตก็จะมีการพัฒนาระบบผลิตพันธ์กัญชาให้มีใบออกจำนวนมาก มีขนาดที่เหมาะสม และเป็นออแกนิค มีคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตต่อไป

        ศ.ดร.อานัฐ ตันโช กล่าวด้วยว่านอกจากจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากแล้ว ในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอเมนูอาหารจากร้านค้ารวมแล้วกว่า 150 เมนู ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเพื่มมากขึ้นและเมื่อร้านอาหารนำไปผลิตจำหน่ายก็จะส่งผลให้เกิดผลดีต่อก่รท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตด้วย นอกจากนี้แล้วประชาชนยังได้รับความรู้ในเรื่องของการบริโภคกัญชาในปริมาณที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่นไม่ควรรับประทานใบกัญชาเกิน 5 ใบต่อครั้ง หรือ ดื่มเครื่องดื่มที่มีกัญชาผสม ไม่เกินครั้งละ 3 แก้วเป็นต้น

 

ที่มา : ม.แม่โจ้ออกแถลงการณ์ ไม่มีนโยบายให้อ้างชื่อมหาวิทยาลัยหาประโยชน์จากกัญชา | cmpublica.com