วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 139 ปี

19 ธ.ค. 2019
11

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 139 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระองค์ ที่ได้พัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ มาตราบเท่าทุกวันนี้

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2423 ทรงเป็นต้นราชสกุล “อาภากร” เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” หรือ “หมอพร” และ “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” ต่อมาในปี 2544 มีประกาศกองทัพเรือขนานพระนามพระองค์ว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

[su_custom_gallery source=”media: 7021,7022,7023,7024,7025,7026,7027,7028″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมหารรือผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร