วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนาม ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชาและใบกัญชง กับ บริษัท สยามเฮมพ์ จำกัด

 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชาและกัญชง ร่วมกับ บริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนการทำงาน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างกันในด้านการเพาะปลูก บำรุงรักษา เก็บเกี่ยว ผลิต จัดเก็บพืชกัญชาและกัญชง ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปแบบ เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ระหว่างกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวพิมพ์พิชา งามจิตสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เฮมพ์ จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งมี มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

[su_custom_gallery source=”media: 70075,70093,70092,70091,70090,70089,70088,70087,70086,70085,70083,70082,70081,70080,70079,70078,70077,70076″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน