วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)

👏🎊รับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting) 🎉
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🎉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
✍️🤝คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
✍️✍️ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/s2GtzbaL2hj5FnE8A
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. “What is Innovation?”
2. กลไกการสนับสนุนงบประมาณของ สนช.
3. ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุน
4. แนะนำการลงเบียนระบบ MIS สำหรับสมาชิก และยื่นขอรับการสนับสนุน
5. การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
รับสมัครจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
083-5752296 (คุณทิพาพร)
083-6266591 (คุณศกลรัตน์)
089-8582965 (คุณจุติฐาณี)
089-1911800 (คุณรัตนาภรณ์)
ดำเนินการโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้