วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียม​พิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

📣📣ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียม​พิเศษ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 📣📣 ตั้งแต่เทอม2/2563​ เป็นต้นไป
ขอให้นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมด้วยตนเอง ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สาขาฯ เพื่อขอรับเงินคืน ดังนี้
1. สำเนาบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชน​ หรือ บัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เบอร์โทร​ศัพท์​มือถือที่ติดต่อได้
โดยให้ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 11 ก.พ. 2564
หากนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ฝึกงาน ให้ส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังสาขาฯ ของตนเอง ผ่านการสื่อสารออนไลน์ก่อน และจากนั้นให้ส่งเอกสาร​ทั้งหมดมายังสาขาตาม​ที่อยู่​ด้านล่างนี้
สาขาวิชา….. (ระบุชื่อสาขาตนเอง)…
คณะ​วิศวกรรม​และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63​ หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย​ จ.เชียงใหม่ 50290
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาของตนเอง (ป้าปิ๊ก พี่แขก พี่จอย พี่อิ๋ม)
[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/mjuประกาศ-การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ-คณะวิศวะฯpdf.pdf” title=”mjuประกาศ การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะวิศวะฯpdf”]