วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

โครงการเปิดโลกตะวันออก ประจำปี 2562

21 ส.ค. 2019
13

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเปิดโลกตะวันออก ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมตะวันออก นิทรรศการและฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและศิลปวัฒนธรรมตะวันออก การร้อยเชือกแบบจีน การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น Origami การเพ้นต์ถุงผ้า และการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันออกผ่านการชมภาพยนตร์ไทย จีน ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร

[su_custom_gallery source=”media: 700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726″ width=”170″ height=”170″]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน