เปิดอบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 6)

รับสมัครการอบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 6) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
จัดอบรมโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บจก. ชนิกรณ์เทรดดิ้ง
นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
– ค่าอบรมท่านละ 1,200 บาท/ท่าน **ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 250 คน/รอบ
(ข้อมูลการชำระเงิน 078-1-36712-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชื่อบัญชี บจก.ชนิกรณ์เทรดดิ้ง)
ระยะเวลาการจัดงาน:
(รุ่น 6) เริ่มเข้าเรียนออนไลน์ วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 (การเรียนจะเป็นคลิปวิดีโอ สามารถเข้าเรียนวันไหนก็ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
สถานที่จัดงาน: ออนไลน์
ติดต่อเราได้ที่ 053873730, 0624616966, 0844888305, 0814545961, 0629524599
**มีการทำแบบประเมินความรู้หลังอบรม และมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้จัดจะส่ง Link การเข้าฟังให้ก่อนเริ่มอบรมจริง จึงขอให้ผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน เตรียมความพร้อมในการอบรมดังนี้
1.สมัครโดยแจ้ง “สมัคร รุ่น 6” คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ email พร้อมหลักฐานการโอนเงินทาง Line ID : @hemp-th
2.ผู้จัดจะยืนยันการลงทะเบียน พร้อมรหัสการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ ให้ทาง Line
3.การจัดส่งคู่มือการอบรม จะส่งให้หลังการยืนยันชื่อ และการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 1 วัน การส่งใบประกาศนียบัตรจะส่งให้ภายใน 3 วัน หลังจากการอบรมและทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นนับจากวันที่ 19 กพ. 64
4.มีการทำแบบประเมินความรู้หลังการอบรม ขอให้ผู้เข้าอบรมทำทุกท่านเพราะเราจะเก็บผลคะแนนเอาไว้ให้ใช้สำหรับการยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเชิงพานิชย์ต่อไปในอนาคต
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน