วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ สาธิตเมนูตัวอย่างจากใบกัญชา และจัดโครงการรับสมัคร”ผู้ขออนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์”

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ
พร้อมทั้งให้รายละเอียดในการยื่นเอกสารต่างๆสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ
—–
โดยมีคุณนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ
คุณพิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ
และคุณธวัชชัย ชัยธวัชวิถี นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ
ให้ความรู้เรื่องการเตรียมเอกสารและการยื่นขอปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์
—–
พร้อมนี้ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงเมนูจากกัญชา ซึ่งได้แก่ ไข่เจียวใบกัญชาและใบกัญชาทอดอกรอบ ซึ่งการทำเมนูกัญชาต้นแบบต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก
——
ทั้งนี้การยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์นั้น
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สสจ.ประจำจังหวัดของท่านเอง
—–
[su_custom_gallery source=”media: 69380,69381,69382,69383,69384,69385,69386″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

🍀ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาธิตเมนูตัวอย่างจากใบกัญชา ไข่เจียวกัญชา กัญชาทอดกรอบ และจะมีการเปิดตัวเมนูอื่นจากใบกัญชาเร็วๆนี้
🍀The natural agriculture research and development center of Maejo University demonstrated some ideas of cannabis leaf dishes such as cannabis leaf fried eggs, crispy cannabis and more to come very soon. // The biggest industrial level in Asia on Medical cannabis production in Organic Agriculture
🍀泰國湄州大學展示了麻葉食譜。如麻葉煎蛋及油炸麻葉,並近期將出現其他菜單