วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร นำกระเช้าของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2565
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำกระเช้าของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น