วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

“กสทช. – สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร” ร่วมลงนามจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

สำนักงาน กสทช.ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมหน่วยงานรวม 14 หน่วย ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรงานสื่อสารมวลชนให้มีมาตรฐานทันกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (กำกับดูแลฝ่ายสื่อสารองค์กร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และนางสาวธัญชนก สีหาพล หน่วยกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. พร้อมหน่วยงานจัดอบรมรวม 15 หน่วย ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมฟื้นคืนชีพบัตรผู้ประกาศ กสทช ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาและเป็นหน่วยอบรมดำเนินการจัดอบรมผู้ประกาศทั้งในระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง รวมถึงเป็นเป็นสถานที่ในการจัดสอบหลักสูตรบัตรผู้ประกาศในภาคเหนือร่วมกับ สำนักงาน กสทช.

การลงนามจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 ปี คือ 1 ม.ค.2563-31 ธ.ค.2564 โดยสำนักงาน กสทช.ได้จัดทำตำราหลักสูตรใหม่สำหรับการอบรม ซึ่งปรับเนื้อหาสำหรับผู้เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะผู้ดำเนินรายการ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สื่อสารมวลชนในปัจจุบัน การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการสำนักงาน กสทช. ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมในระดับต้น 8,000 คน ระดับกลาง 5,600 คน และระดับสูง 4,900 คน

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการอบรมจากหน่วยจัดอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครและหลักเกณฑ์ต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.mjuradio.com  หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ mjuradio สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER