วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

➜ รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งเลขที่ 142 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ