วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กิจกรรมฝึกอบรม “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”

21 ส.ค. 2019
12

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างสรีระวิทยาของสัตว์ รวมถึงวิธีการเก็บรักษา คงสภาพซากสัตว์ไว้เหมือนขณะมีชิวิตอยู่ อันเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ โดยมี อาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ, นายครรชิต ชมภูพันธ์ และนายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

[su_custom_gallery source=”media: 685,686,687,688,689,690,691,692,693,694″ width=”170″ height=”170″]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน