มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานงาน เป็นผู้แทนรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ข่าว : งานประสานงาน กองกลาง