วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวัสดีปีใหม่ ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุฯ พร้อมด้วยบุคลากรมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์แด่ ดร.เทพ พงษ์พานิช ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ฝ่ายยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER