คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการแฮกนาเกี่ยวข้าวชาวล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการแฮกนาเกี่ยวข้าวชาวล้านนา กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินพิธีกรรมล้านนา แฮกเกี่ยว โดย อาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน จากนนั้น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ การเกี่ยวข้าว นวดข้าว สีข้าว และการแปรรูปข้าว เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร เครือข่าว mju radio news

[su_custom_gallery source=”media: 6685,6686,6687,6688,6689,6690,6691,6692,6693,6694,6695,6696″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน