วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทนาวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ Maejo Silver Nano แก่หน่วยงานต่างๆ

วันที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทนาวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน (Maejo Silver Nano) ให้กับโรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และโรงเรียนอนุบาลลำปาง

ข่าว :  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้