มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบดอกกัญชาให้กับกรมการแพทย์ 400 กิโลกรัม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำการมอบส่งมอบดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ จำนวน 400 กิโลกรัม ให้กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 / ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเถอสันทราย / ผู้แทนจาก สภ.สันทราย และผู้แทนจาก สภ.แม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งมอบครั้งนี้ ณ โรงปลูกกัญชาอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน