ศิษย์เก่าอาวุโส แม่โจ้รุ่น 24-25 มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักศึกษาทุน ให้การต้อนรับ คุณทิพย์ เลขะกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 25 (เทคนิคเกษตร 1) และคณะศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 24-25 (เทคนิคเกษตร1) ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่นักศึกษารุ่นน้องที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต่อไป ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้น คณะศิษย์เก่าได้ร่วมรำลึกย้อนอดีต 60 ปีที่จากแม่โจ้ นั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ แม่โจ้ รุ่น 49 อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทาง สร้างความประทับใจให้แก่คณะศิษย์เก่าอาวุโสเป็นอย่างยิ่ง

[su_custom_gallery source=”media: 6487,6488,6489,6490,6491,6492,6493,6494,6495,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6502,6503,6504,6505,6506,6507,6508,6509,6510,6511,6512,6513,6514,6515,6517,6518,6519,6520,6521,6522,6523,6524″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน