วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Co Kitchen “สำรับกินดี” ในหัวข้อ “เจาะลึก ตำรับอาหารบ้านตึก”

09 ธ.ค. 2020
10

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ และ ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Co Kitchen “สำรับกินดี” การเดินทางของสำรับอาหารราชสำนักสู่สำรับอาหารสำหรับสามัญชน การแปรสภาพตำรับอาหารแบบดั้งเดิม สู่การพัฒนาออกแบบเป็นตำรับอาหารสมัยใหม่ ในหัวข้อ “เจาะลึก ตำรับอาหารบ้านตึก” สืบสานมรดกภูมิปัญญาของครอบครัว บอกเล่าเรื่องราวของตำรับอาหารบ้านตึก สู่เอื้องคำสายในปัจจุบัน และได้สัมผัสรสชาติของอาหาร ตามแบบฉบับสำรับบ้านตึก ที่เป็นอาหารสูตรดั้งเดิมมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัย

ภายในงานมีกิจกรรม workshop เรียนรู้การทำข้าวบ่าย อาหารเหนือโบราณซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูเฉพาะของทางร้าน  พร้อมชมภาพถ่ายฟิลม์กระจกในอดีตของหลวงอนุสารสุนทรกิจ โดยการแสกนภาพถ่ายฟิล์มกระจกด้วยวิธีสมัยใหม่ที่มีความคมชัดคงความสมบูรณ์ของภาพถ่ายเดิม บอกเล่าเรื่องราวโดยคุณมนัสวัฑฒก์ ชุติมา ผู้บริหารศูนย์วัฒนาธรรมเชียงใหม่ และผู้ก่อตั้งร้านอาหารเอื้องคำสาย ณ ร้าน Hai Ya Art Venue ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

#TCDCxiGTC #iGTCCoLAB #iGTCCOKitchen #MaejoGastronomy #GastronomyTourism #tourismmaejo

 

[su_custom_gallery source=”media: 58823,58824,58825,58826,58827,58829,58830,58831,58832,58833,58834,58835″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยพบปะบุคลากร เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้านและกัญชา)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)