วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติให้เปิดคณะสัตวแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติให้เปิดคณะสัตวแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์ มติใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดการเรียนการสอน ด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ”