วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

การลงนามข้อตกลง (MoA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ม. แม่โจ้ กับ Faculty of Social and Humanities, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MoA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Faculty of Language and Arts, Universitas Indraprasta PGRI สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วม ผศ. ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน ผศ. หทยา อนันต์สุชาติกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ ดร. ปารดา เดชะปทุมวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ. นิลุบล จิตต์มั่น ผู้ช่วยคณบดี อ.ศิริพร มณีชูเกต และ นายณัฐดนัย ยงไสว Dr. Supeno, M.Hum. Dean of Faculty of Language and Arts, Dr. Bambang Sumadyo, M.Pd. Vice Dean of Faculty of Language and Arts, Anna Nurfarkhana, SE., MM. Head of Division of Education and Training, Ira Miranti, S.S., M.Hum. Head of Undergraduate Program in Faculty of Language and Arts, Dr. Dendi Pratama, M.M.,M.Ds. Vice Rector for Student Affairs, Ambar Tri Apsari, M.Kom. Vice Rector for Cooperation and Agung Zainal M.Raden, M.Ds. Lecturer of Faculty of Language and Arts ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม 404 อาคารประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 55664,55665,55666,55667,55668,55669,55670,55671,55673,55674,55675,55676,55677,55678,55679″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

ข่าว : คณะศิลปศาสตร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน